Lærefag

Aluminiumskonstruksjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Aluminiumskonstruktøren kan ha jobb på mekaniske verksteder og i metallindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er:

  • forming og bearbeiding av plater, rør og profiler av valsede og ekstruderte lettmetallegeringer
  • sammensetting av deler til større komponenter og konstruksjoner
  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner og «WPS» (sveiseprosedyrer)
  • isolering av aluminiumskonstruksjoner
  • bearbeiding, tilpassing og montering av glass i vinduer og dører
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Personlige egenskaper
Aluminiumskonstruktøren må kunne arbeide planmessig, nøyaktig, effektivt og rasjonelt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk sans og godt håndlag.

Finn ledige læreplasser