Lærefag

Bokbinder (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidet utføres i bokbinderier og i egne avdelinger i mediehus og trykkerier.

Sentrale arbeidsoppgaver
Som bokbinder arbeider du med produksjon av bøker, blader og tidsskrifter.

  • forberede for produksjon av de enkelte produktene gjennom valg av materialer, metoder, prosedyrer, maskiner, utstyr og verktøy

  • utføre industriell bokbinding ved å innstille og betjene produksjonsutstyret

  • styre og overvåke produksjonsprosessen fram til ferdig produkt

  • bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til styringssystemer for produksjonsutstyr og administrasjonssystemer for intern og ekstern logistikk

  • utføre vedlikehold og enklere reparasjoner på maskiner og utstyr

Personlige egenskaper
Du må ha praktisk og estetisk sans, være kreativ, kunne arbeide nøyaktig, ha kritisk vurderingsevene og en selvstendig arbeidsform. Du bør være interessert i informasjonsteknologi og teknikk.

Finn ledige læreplasser