Lærefag

Grafisk Produksjonsteknikk

Aktuelle arbeidssteder
En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobber innen mange ulike grafiske virksomheter. Vanlige arbeidsplasser er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. .

Sentrale arbeidsoppgaver

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier. Det kan være for eksempel trykking, ferdiggjøring av trykksaker og produksjon av emballasje.

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av material, opplag og tidsbruk

  • valg av materialer og farger

  • styre og overvåke produksjonsprosessen

  • kommunikasjon med kunder og leverandører

  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordre og rapporter

  • drift og vedlikehold av maskiner

  • pakking og distribusjon

  • utvikling av nye produksjonsmetoder og nye grafiske produkter

 

Personlige egenskaper
Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståelse for prosess og sikkerhet, og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør være kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Finn ledige læreplasser