Lærefag

Kjemiprosessfaget

Aktuelle arbeidssteder
Som kjemiprosessoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer

  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner

  • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer

  • bruk av tekniske flytskjemaer

  • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser

  • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Personlige egenskaper
En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.

http://youtu.be/HQ5y2IjEZC4

Finn ledige læreplasser