Lærefag

Mediegrafikerfaget

Aktuelle arbeidssteder
En mediegrafiker kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger.

Sentrale arbeidsoppgaver
Mediegrafikere arbeider med visuell kommunikasjon innen:

  • trykksakproduksjon

  • webdesign

  • multimedieproduksjon

  • film- og TV-produksjon

  • design for displayer på håndholdte medier

Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver.

Personlige egenskaper
Som medigrafiker bør du være produktiv og problemløsende, kreativ og nøyaktig. Det er viktig at du har godt fargesyn.

Finn ledige læreplasser