Lærefag

Modellbyggerfaget

Aktuelle arbeidssteder
En modellbygger kan ha sin arbeidsplass på modellverksteder, enten i tilknytning til støperier eller som enkeltstående verksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av støpemodeller og kjernekasser

  • bygging av modeller som har riktig dimensjonsnøyaktighet og stabilitet for den beregnede brukstiden

  • bruk av aktuelle maskiner og aktuelt måleutstyr

  • valg av materialer og metoder

  • overflatebehandling av modellen

Personlige egenskaper
Modellsnekkeren skal kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig etter arbeidstegninger. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.

Finn ledige læreplasser