Lærefag

Produksjonsteknikkfaget

Aktuelle arbeidssteder
Små og mellomstore industribedrifter

Sentrale arbeidsoppgaver
En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Personlige egenskaper
Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Finn ledige læreplasser