Lærefag

Serigrafifaget

Aktuelle arbeidssteder
En serigraf arbeider i tekstil- eller trykkeribransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av trykking på plane, krumme eller uregelmessige underlag i materialer som papir, kartong, plast, steingods, glass, metall og tekstiler For en serigraf inngår bl.a. disse oppgavene:

  • vurdering av mottatt originalmateriell

  • forbereding for produksjon gjennom valg av materialer, trykkfarger, metoder, prosedyrer, maskiner, utstyr og verktøy

  • klargjøring og montering av trykkformer til ulike typer produksjonsutstyr, innstilling og betjening produksjonsutstyret samt å styre og overvåke produksjonsprosessen

  • utføring av vedlikehold og enklere reparasjoner på maskiner og utstyr

Personlige egenskaper
Du bør ha godt håndlag, estetisk sans og være nøyaktig og kreativ.

Finn ledige læreplasser