Lærefag

Togelektrikerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som togelektriker kan du arbeide hos jernbane- og sporveisselskaper. Du kan også jobbe i selskaper som utfører vedlikehold av eget materiell.

Sentrale arbeidsoppgaver

En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Togelektrikerens daglige arbeid er innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på jernbane- og sporveismateriell. Togelektrikeren jobber med lavspenning og høyspenning, og her kan styrken komme opp i så mye som 15 000 volt.

Personlige egenskaper

Togelektriker er et fysisk krevende yrke som krever at du har teknisk innsikt og interesse. Samarbeidsevne og nøyaktighet er viktige egenskaper siden du vil komme til å måtte samarbeide nært med andre faggrupper og enkeltpersoner

Finn ledige læreplasser