Lærefag

Verktøymakerfaget

Aktuelle arbeidssteder
Verktøymakeren arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsoppgaver er

  • framstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr

  • vedlikehold og service av utstyr

  • anvendelse av småmaskiner og spesialmaskiner

Personlige egenskaper
En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.

Finn ledige læreplasser