Framtidens Norge bygges av deg

Samarbeidet mellom OFIR, bedrift og lærling gir grunnlag for framtidens fagarbeidere. OFIR har som hovedoppgave å koordinere opplæring i bedriftene.