ABB AS RM BRYNE

Nordlysvegen 7
4340
BRYNE
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 1 Søknad til: tone.horpestad@no.abb.com
Elektrikerfaget 0
Industrimekanikerfaget 0 Søknad til: tone.horpestad@no.abb.com
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 25.04.2024

Kontaktperson

Tone
Horpestad