Læreplasser

Ålgård Offset AS

Opstadveien 7
4330
ÅLGÅRD
Fag Læreplasser Kommentar
Grafisk produksjonsteknikk 2 Søknad sendes: Gaute Jakobsen 90165032 – gj@a-o.no
Mediegrafikerfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 09.01.2023

Kontaktperson

Tom
Undheim