Læreplasser

Ålgård Offset AS

Opstadveien 7
4330
ÅLGÅRD
Fag Læreplasser Kommentar
Grafisk produksjonsteknikk 2 Søknad sendes: Gaute Jakobsen 90165032 – gj@a-o.no
Mediedesign 1 Søknad sendes: Gaute Jakobsen 90165032 – gj@a-o.no
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 27.06.2023

Kontaktperson

Tom
Undheim