Arild Auestad Montasje AS

Bedriftsvegen 8 B
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 1 Søknad til Arild Auestad: arild@auestad-montasje.no
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 02.01.2024

Kontaktperson