Baker Hughes (GE) – Dusavik

Sothammargeilen 1
4029
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
CNC-maskineringsfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 12
Oppdatert: 09.04.2024

Kontaktperson