Biosirk Norge AS avd. Grødaland

Nordsjøvegen 2371
4365
NÆRBØ
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 18.12.2023

Kontaktperson