Canes Prefab AS

Bjerkreimsvegen 1357
4387
BJERKREIM
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 03.01.2024

Kontaktperson