Certego AS Avd. Stavanger

Auglendsmyrå 2
4016
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Låsesmedfaget 1 Søknadsfrist 01.06.2024
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 18.12.2023

Kontaktperson

Svein Arne
Berg