ConocoPhillips Norge AS

Ekofiskvegen 35
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 Søknadsfrist utløpt for 2024
Kjemiprosessfaget 0 Søknadsfrist utløpt for 2024
Logistikkfaget 0 Søknadsfrist utløpt for 2024
Motormekanikerfaget 0
NDT-kontrollørfaget 0 Søknadsfrist utløpt for 2024
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 15
Oppdatert: 12.02.2024

Kontaktperson