Læreplasser

ConocoPhillips Norge AS

Ekofiskvegen 35
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 Søknadsfrist utgått for 2023
Kjemiprosessfaget 0 Søknadsfrist utgått for 2023
Logistikkfaget 0 Søknadsfrist utgått for 2023
Motormekanikerfaget 0 Søknadsfrist utgått for 2023
NDT-kontrollørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 16
Oppdatert: 07.02.2023

Kontaktperson