EnergyX AS

Opstadveien 11 B
4330
ÅLGÅRD
Fag Læreplasser Kommentar
CNC-maskineringsfaget 1
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 19.12.2023

Kontaktperson

Jan Kåre
Bredal