Enerion AS

Hattelandsvegen 92
4351
KLEPPE
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0 1 stk. læreplasser er besatt for 2024
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 01.02.2024

Kontaktperson

Gisle
Ødemotland