Læreplasser

Ewos Innovation AS

4335
DIRDAL
Fag Læreplasser Kommentar
Kjemiprosessfaget 0
Laboratoriefaget 1 Søknad til: karl_osterhus@cargill.com / søknadsfrist: 01.03.2023
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 24.01.2023

Kontaktperson