Ewos Innovation AS

4335
DIRDAL
Fag Læreplasser Kommentar
Kjemiprosessfaget 0
Laboratoriefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 30.08.2023

Kontaktperson