Felleskjøpet Rogaland Agder

Kjøpmannsbrotet 2
4352
KLEPPE
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 1 Søknad sendes til: ole.haga@fkra.no , tlf 92453382
Industrimontørfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Laboratoriefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson