Fishbones AS

Stokkamyrveien 15
4313
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 1 stk. læreplasser er besatt for 2024
Industrimontørfaget 0 1 stk. læreplasser er besatt for 2024
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 14.03.2024

Kontaktperson

Unn
Børve