FMC Kongsberg Subsea AS, Avd. Stavanger

Fabrikkveien 21
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 30.08.2023

Kontaktperson

Catriona
Kilgour