Forus Energigjenvinning AS

Forusbeen 202
4313
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
Kjemiprosessfaget 1 Søknad til Åge Byberg: aage@forusenergi.no
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson

Åge
Byberg