GMC Maritime AS

Mekjarvik 5
4072
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 Stilling besatt
Industrirørleggerfaget 0
Logistikkfaget 0
Platearbeiderfaget 1 Søknad sendes snarest til: Kristin Sunde Jacobsen, tlf 99032374, ksj@gmc.no
Sveisefaget 1 Søknad sendes snarest til: Kristin Sunde Jacobsen, tlf 99032374, ksj@gmc.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 13.03.2024

Kontaktperson

Bjørnar Rosenkilde
Knutsen