Hå Kylling AS

Næringsveien 25
4365
NÆRBØ
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 1 Søknad sendes til: bjorn.vikas@haakylling.no
Logistikkfaget 1 Søknad sendes til: bjorn.vikas@haakylling.no
Produksjonsteknikkfaget 1 Søknad sendes til: bjorn.vikas@haakylling.no
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 23.01.2024

Kontaktperson