Læreplasser

Haaland Tynnplate AS

Skogateigen 28
4362
VIGRESTAD
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Produksjonsteknikkfaget 1 Søknad til: salar.khalili@tynnplate.no / søknadsfrist: 01.03.2023
Sveisefaget 1 Søknad til: salar.khalili@tynnplate.no / søknadsfrist: 01.03.2023
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 31.05.2023

Kontaktperson