Læreplasser

Halliburton AS

Eldfiskvegen 1
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 4 Søknad til: norway.hr@halliburton.com / NB. Husk CV og karakterer!
Totalt antall ledige læreplasser: 4
Antall aktive lærlinger: 34
Oppdatert: 31.05.2023

Kontaktperson