Halliburton AS

Eldfiskvegen 1
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 23
Oppdatert: 09.04.2024

Kontaktperson