Hegelstad AS

Fabrikkvegen 6
4362
VIGRESTAD
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 0 Søknad til: trygve@hegelstad.no
Sveisefaget 0 Søknad til: trygve@hegelstad.no
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 03.01.2024

Kontaktperson

Trygve
Hegelstad