Læreplasser

Helland Steel Solution

Fabrikkveien 12
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 0
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 24.01.2023

Kontaktperson

Arnfinn
Grønning