Holta & Håland Bilvaskutstyr AS

Randabergveien 300 B
4070
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 1 Søknad til: Even Egebakken - 488 43 101- even.egebakken@holta-haaland.no søknadsfrist 31.3.2023
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 28.02.2023

Kontaktperson