Læreplasser

Hydraco AS

Kanalvegen 8
4052
RØYNEBERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 04.05.2023

Kontaktperson

Øivind
Flæsen