IKM Flux AS

Moseidveien 17
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 2 Søknad til Yvonne Andersen: yvonnea@moreldflux.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson