IKM Inspection AS

Finnestadveien 38
4029
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
NDT-kontrollørfaget 1 Søknad sendes til: Svein.Tollefsen@ikm.no / Søknadsfrist: 22.03.2024
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 5
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson

Svein Erik
Tollefsen