IKM Laboratorium AS

NorSea Base, bygg 53
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 14.12.2023

Kontaktperson

Bjørnar
Gitlesen