IKM Promech AS

Skvadronveien 24
4050
SOLA
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 15.02.2023

Kontaktperson