Læreplasser

IVAR IKS

Sele/ Mekjarvik/ Langevatn/ Grødaland
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 Elektronisk søking, følg linken i bunn / (Stillingen er på Grødaland)
Kjemiprosessfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 11
Oppdatert: 31.05.2023

Kontaktperson