IVAR IKS

Sele/ Mekjarvik/ Langevatn/ Grødaland
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Laboratoriefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 11
Oppdatert: 25.04.2024

Kontaktperson