Jæren Overflatebehandling

Langmyra 7
4344
BRYNE
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 1 Søknad til Kristin Sikveland: kristin@j-overflate.no
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 14.12.2023

Kontaktperson

Kristin
Sikveland