JLS Mekaniske

Opstadvegen 653
4360
VARHAUG
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 0 Søknad til Jarle Kjesæth: jarle@jls.no
Sveisefaget 0 Søknad til Jarle Kjesæth: jarle@jls.no
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 18.12.2023

Kontaktperson