Læreplasser

Kaefer Energy AS

Geitaberget 17
4031
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 1
Isolatørfaget 1
Logistikkfaget 0
Stillasbyggerfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 27
Oppdatert: 05.06.2023

Kontaktperson

Ann Christin
Nilsen