Kaefer Energy AS

Geitaberget 17
4031
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 1 Søknad sendes elektronisk: https://kaeferenergy.no/ledige-stillinger/
Isolatørfaget 1 Søknad sendes elektronisk: https://kaeferenergy.no/ledige-stillinger/
Logistikkfaget 0
Stillasbyggerfaget 1 Søknad sendes elektronisk: https://kaeferenergy.no/ledige-stillinger/
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 17
Oppdatert: 29.04.2024

Kontaktperson

Ann Christin
Nilsen