Kolos Lifting & Inspection AS

Skvadronvegen 29
4050
SOLA
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 2
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
NDT-kontrollørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 13.03.2024

Kontaktperson

Kjell Arild
Nummedal