Læreplasser

Kolos Lifting & Inspection AS

Skvadronvegen 29
4050
SOLA
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
NDT-kontrollørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 14.07.2022

Kontaktperson

Kjell Arild
Nummedal