Læreplasser

Komatsu KVX

Plogfabrikkveien 9
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 10.01.2023

Kontaktperson

Carsten Bo
Andersen