Låssenteret Egersund

Gamle Sokndalsveien 36
4372
EGERSUND
Fag Læreplasser Kommentar
Låsesmedfaget 1 Søknad sendes til Kenneth Bø: kenneth.bo@lassenteret.no
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 05.02.2024

Kontaktperson

Kenneth