Låssenteret Marvik

Kvalabergveien 21
4001
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Låsesmedfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 14.12.2023

Kontaktperson

Stig
Falk