Låssenteret Stavanger

Forusbeen 80
4031
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Låsesmedfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 19.12.2023

Kontaktperson

Tommy
Laland