Lie Blikk AS

Orstadvegen 128 A
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 0
Platearbeiderfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 14.05.2024

Kontaktperson