M.R.S. A/S

Finnestadjordet 14
4029
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
CNC-maskineringsfaget 0 1 stk. læreplasser er besatt for 2024
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 01.02.2024

Kontaktperson

Kjetil
Knutsen