Læreplasser

MCC Norway AS

Fabrikkveien 24
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Grafisk produksjonsteknikk 3 Søknad til: eirik.bergh@skanem.com
Logistikkfaget 1 Søknad til: eirik.bergh@skanem.com
Totalt antall ledige læreplasser: 4
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 20.01.2023

Kontaktperson

Inger Lise
Merkesdal