MCC Norway AS

Fabrikkveien 24
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Grafisk produksjonsteknikk 2 Søknad til: ingerlise.merkesdal@mcclabel.com Tlf: 91135743
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 31.01.2024

Kontaktperson

Inger Lise
Merkesdal